LEYVAC

Máy bơm chân không trục vít khô LEYVAC là một loại máy bơm chân không công nghiệp hoạt động dựa trên nguyên lý trục vít. Dòng LEYVAC của Leybold được phát triển đặc biệt cho ngành công nghiệp chế biến, thực phẩm và các ứng dụng chế biến, các ứng dụng phủ và hiển thị. Chúng có thể được lắp ráp đơn giản bằng bộ điều hợp với các hệ thống chân không khác nhau, đặc biệt là dòng RUVAC WH700 và WS (U) và WA (U) đã được chứng minh.