Leybold Oil (LVO)

 • LV0 210

  LV0 210

  Dầu chân không Leybonol LVO 210, dầu bơm chân không Leybonol LVO 210, Leybonol vacuum oil LVO 210 chuyên dùng cho bơm chân không Leybold/Germany (Model: TRIVAC B, SP-Line, E+DK, RUVAC, DRYVAC, SOGEVAC...).
 • LVO 130

  LVO 130

  Dầu chân không Leybonol LVO 130, dầu bơm chân không Leybonol LVO 130, Leybonol vacuum oil LVO 130 chuyên dùng cho bơm chân không Leybold/Germany (Model: SOGEVAC A/B)
 • LVO 120

  LVO 120

  Dầu chân không Leybonol LVO 120, dầu bơm chân không Leybonol LVO 120, Leybonol vacuum oil LVO 120 chuyên dùng cho bơm chân không Leybold/Germany (Model: SOGEVAC A/B).
 • LVO 100

  LVO 100

  Dầu chân không Leybonol LVO 100, dầu bơm chân không Leybonol LVO 100, Leybonol vacuum oil LVO 100 chuyên dùng cho bơm chân không Leybold/Germany (Model: TRIVAC A/B, E250, DK200...).
1
Chat Zalo
03.89.55.57.88